Diverse prosjekter

Firmaet Ing. Bjarne Aasheim A/S ble startet av Bjarne Aasheim 1. januar 1975, først som selvstendig næringsdrivende og omgjort til A/S 1. juli 1983.
Firmaet har i dag 5 heltidsansatte ingeniører, med Bjarne Aasheim som daglig leder.

Øvrige Medarbeidere:

Navn:

Ansatt:

Tor-Øyvind Gundersen august 1994
Knut Henrik Kjeve oktober 2007
Anders Isachsen juni 2012
Kenneth Ihler august 2015
Robert Holberg august 2017


Firmaet er i første rekke rettet inn for å yte bistand og rådgiving til arkitekter, rådgivende ingeniører bygg og entreprenører. Vårt hovedarbeidsfelt er mengdeberegning og utarbeidelse av beskrivelser basert på NS 3420, for hovedentrepriser, delentrepriser og totalentrepriser, samt arealberegninger ihht NS 3940 og kalkyler.
Vi utfører også mengdekontroller og bistår som nøytral part i tvister.

Siden starten i 1975 har firmaet deltatt i en rekke store og interessante prosjekter.
Jfr. vedlagte referanseliste.

Som spesielle referanseprosjekter for komplette arkitektbeskrivelser, nevnes:

Prosjekt: Arkitekt:
IFI2, Universitetet i Oslo Lund Hagem Arkitekter AS
Kirkeparken videregående skole, Moss  Link Arkitekter, avd. Stord
Badeanlegg i Høyanger Lunde & Løvseth AS arkitekter
Ålesund Kretsfengsel  Torstein Ramberg AS arkitektkontor
Stavanger Kretsfengsel  Torstein Ramberg AS arkitektkontor
Høyskolen i Agder, Gimlemoen Lunde & Løvseth AS arkitekter
Norsk Oljemuseum, Stavanger Lunde & Løvseth AS arkitekter
Christiania Torv, Oslo Torstein Ramberg AS arkitektkontor
Ringerike Kretsfengsel Torstein Ramberg AS arkitektkontor
Regjeringskvartalet 5. byggetrinn Torstein Ramberg AS arkitektkontor
T2 Gardermoen Nordic Office of Architecture
T3 Bergen Lufthavn, Flesland Nordic Office of Architecture
T2 Gardermoen Dr. Ing. A. Aas-Jacobsen
T3 Bergen Lufthavn, Flesland Dr. Ing. A. Aas-Jacobsen
Campus Ås ØKAW Arkitektur AS
Campus Ås Multiconsult


Oslo 25.01.2018
B.Aa