Diverse prosjekter

NS 3420:
 • Vi bistår som nøytral part i tvister.
 • Tolke NS 3420 for beskrivelse og mengdeberegning.
Byggebeskrivelse:
 • Utarbeide kalkulasjonsbeskrivelser for totalentrepriser basert på NS 3420.
 • Utarbeide beskrivelser for arkitekter basert på NS 3420.
Mengdeberegning:
 • Mengdeberegning for kalkulasjonsbeskrivelser og arkitektbeskrivelser basert på NS 3420.
 • Arealberegninger ihht NS 3940.
Mengdekontroller:
 • Utføre mengdekontroller i.h.h.t NS 3420 for entreprenører.
 • Kontrollere anbudstegninger mot anbudsbeskrivelse slik at entreprenøren får betalt for alle arbeider.
 • Kontrollere anbudspostenes mengde i.h.h.t. NS 3420 slik at disse samsvarer med anbudstegningene.
Budsjettkalkyler:
 • Lage forprosjektbeskrivelser med mengder som underlag for budsjett.
 • Kalkulere forprosjekt.
FDV-dokumentasjon:
 • Utarbeide FDV-dokumentasjon.