Diverse prosjekter

Firma

Velkommen til Ing. Bjarne Aasheim AS
Vi har spesialisert oss som rådgivende byggingeniører siden 1975.
Firmaet er i første rekke rettet inn for å yte bistand og rådgiving til arkitekter, byggherrer og bygningsentreprenører.
Siden starten i 1975 har firmaet deltatt i en rekke store og interessante prosjekter.
Vi utfører også mengdekontroller og bistår som nøytral part i tvister.

 

 Les Mer

Prosjekter

IFI2, Universitetet i Oslo

Badeanlegg i Høyanger

Høyskolen i Agder, Gimlemoen

Norsk Oljemuseum, Stavanger

Christiania Torv, Oslo

Regjeringskvartalet 5. byggetrinn

Kirkeparken videregående skole, Moss

Ålesund Kretsfengsel

Stavanger Kretsfengsel

Ringerike Kretsfengsel

 

Les Mer

Arbeidsområder

NS 3420
Byggebeskrivelse
Mengdeberegning
Mengdekontroller
Budsjettkalkyler
FDV-dokumentasjon

Les Mer